vonný design událostí

V sekci design jsme již zmiňovali, že vonná stránka událostí vytváří paměťovou kotvu. Vůně si spojujeme s lidmi, prostory, událostmi.

V Arše vůní se snažíme vytvářet produkty, která by pokryly všechny tyto roviny. Vonný design událostí jsme měli možnost vyzkoušet v začátcích projektu Archa vůní – při festivalu 9 týdnů baroka 2015, realizovaný pro Plzeň Evropské hlavní město kultury. Nebývalá odezva a zvýšený zájem publika nás přesvědčily, že jsme narazili na aspekt společenských akcí, který ještě není vůbec objeven ani doceněn.

Velkou odezvu zaznamenala také vonná část expozice renesančních portrétů české šlechty v Národní galeri v Praze. Nový rozměr výstavy byl publikem vřele přijímán, stejně jako workshop Tajemství pomanderu, konaný v rámci edukace.

Vonnou instalací jsme také již dvakrát doprovázeli vánoční koncert Ondřeje Smeykala (předního světového hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo www.smeykal.com) v Betlémské kapli v Praze.

Aplikujeme tvůrčí přístup k řešení neobvyklých výzev. Zkušenosti z produkce mezinárodních akcí, festivalů, uměleckých produkcí, koncertů, výstav, divadelních představení jsou nezbytným předpokladem pro pochopení potřeb publika. Máme desítky nápadů, které budeme postupně realizovat, nebo nabízet našim klientům, kteří s vonnou cestou rezonují.