terapie

  

AROMAKÓD therapy je metoda aromatické arteterapie pro podporu v těžkých životních událostech ( psychospirituální krize, depresí, stresu, vyhoření, únavového syndromu, dlouhotrvající léčby, environmentálního stresu atd. ).

Nabízím pomoc pro ty, kteří balancují na hraně deprese, stresu, nemoci – dříve, než se tyto stanou chronickými. Momenty pochopení a nahlédnutí podstaty problému ukotvuji aromaterapeutickými prostředky tak, že lze léčivý moment pomocí čichové paměti kdykoliv vyvolat znovu. Budu vás inspirovat, jak sytit duši, aby zůstala zdravá. Moje metoda je založena na  osobních zkušenostech z dvacetileté umělecké praxe, na dávných tradicích antického dramatu a několikaleté práci s aromatickými látkami. Objevování vlastní duše může být trauma, pokud se bráníme, nebo vzrušující tvůrčí proces, když máme odvahu.

Obtížnost pochopení psychologických procesů umocňuje fakt, že v současném paradigmatu duše stále není uznaná. Duše není vidět, není změřitelná, nelze ji standardizovat. Je to paradox, protože všechno naše prožívání a vnímání světa je psychologické. V duši vznikají všechny nemoci, problémy, zranění. Proces nahlížení do vlastního duševního prostoru bývá obtížný, protože duše, kromě vědomých obsahů, skrývá i obsahy nevědomé. Z podstaty samotného nevědomí tedy nikdy nemůžeme vědět, co způsobuje naše potíže a co se při ozdravném procesu vynoří. Co však zbývá, když se duševní obsahy derou ven a znemožňují nám kvalitní život? Východiskem je statečně se vydat na nejistou pouť vlastním nitrem. Jazykem duše jsou obrazy, sny, symboly. Geniální psycholog, filosof a vizionář Carl Gustav Jung udělal pro moderního člověka nesmírně mnoho. Obrazně by se dalo říci, že prošlapal cestu dávno před tím, než se z duševních potíží staly epidemie. Povedu vás v jeho stopách cestou léčivých vůní.

Pro více informací a objednání volejte na +420 776 663 394.