aromatická arteterapie

  

Metoda aromatické arteterapie představuje podporu v těžkých životních situacích ( psychospirituální krize, deprese, stres, vyhoření, únavový syndrom, dlouhotrvající léčba, environmentální stres atd. ).

Nabízí pomoc pro ty, kteří balancují na hraně deprese, stresu, nemoci – dříve, než se tyto stanou chronickými. Momenty pochopení a nahlédnutí podstaty problému ukotvuje aromaterapeutickými prostředky tak, že lze léčivý moment pomocí čichové paměti kdykoliv vyvolat znovu. Objevování vlastní duše může být trauma, pokud se bráníme, nebo vzrušující tvůrčí proces, když máme odvahu.

Obtížnost pochopení psychologických procesů umocňuje fakt, že v současném paradigmatu duše stále není uznaná. Duše není vidět, není změřitelná, nelze ji standardizovat. Je to paradox, protože všechno naše prožívání a vnímání světa je psychologické. V duši vznikají všechny nemoci, problémy, zranění. Proces nahlížení do vlastního duševního prostoru bývá obtížný, protože duše, kromě vědomých obsahů, skrývá i obsahy nevědomé. Z podstaty samotného nevědomí tedy nikdy nemůžeme vědět, co způsobuje naše potíže a co se při ozdravném procesu vynoří. Co však zbývá, když se duševní obsahy derou ven a znemožňují nám kvalitní život? Východiskem je statečně se vydat na nejistou pouť vlastním nitrem. Jazykem duše jsou obrazy, sny, symboly. Geniální psycholog, filosof a vizionář Carl Gustav Jung udělal pro moderního člověka nesmírně mnoho. Obrazně by se dalo říci, že prošlapal cestu dávno před tím, než se z duševních potíží staly epidemie.