program

Stále nacházíme nové způsoby, jak s vůněmi originálně pracovat. Jak je dostat do osobního i veřejného prostoru, nově, neotřele, důstojně. Úplně přirozeně se začal skládat program, který doplňuje ten individuální zážitkový a interaktivní. Jeho zvláštností je, že kapacita prostoru je stanovena na 21 míst. Výsledkem bude tedy vždy spíše sdílení, než produkce s jevištěm a hledištěm. Mezi prvními experimenty byly dva projekty. Prvním byl společný komponovaný program DVANÁCT POSVÁTNÝCH KALICHŮ s autorkou knih, publicistkou, zpěvačkou, instrumentalistkou a kunsthistoričkou Hanou Sar Blochovou. Druhý experiment byl připravený společně s Ondřejem Smeykalem. VŮNĚ A DIDGERIDOO. Tóny a vibrace pradávného nástroje  inspirují k vytvoření vonných kompozic ze substancí stejně pradávných.

Dalším způsobem jak inspirovat je zapůjčování našeho provoněného prostoru spřáteleným projektům, aby si samy mohly vyzkoušet, že vůně zásadně mění osobní naladění, uvolňuje unavenou mysl, otevírá nás cítění a podporuje záměr.

PROGRAM V ARŠE VŮNÍ ZAČNE OPĚT OD ZÁŘÍ 2019.